Pracovní právo je hybridní právní odvětví zahrnující prvky soukromého a veřejného práva. Upravuje právní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, vztahy kolektivní povahy související s výkonem závislé práce, některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů, pracovní podmínky zaměstnanců a ochranu jejich zdraví.

Hlavními prameny pracovního práva v České republice jsou zákoník práce, zákon o kolektivním vyjednávání a zákon o zaměstnanosti.

Poskytuji komplexní právní služby v oblasti práva pracovního, zejména pak:

  • Vyhotovení listin jako jsou pracovní smlouvy, dohody o hmotné odpovědnosti, výtky – upozornění na porušení povinností, vztahujících se k vykonávané práci, výpovědi z pracovního poměru atd,
  • Zastupování ve sporech z neplatného rozvázání pracovního poměru a ve sporech o náhradu mzdy při neplatném rozvázání pracovního poměru
  • Komplexní právní poradenství jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům