Obchodní právo je odvětví soukromého práva, které upravuje majetkoprávní postavení podnikatelů a vztahy vznikající mezi nimi v souvislosti s jejich podnikatelskou činností.

Ve vymezeném rozsahu obchodní právo upravuje i vztahy mezi nepodnikatelskými subjekty a některé veřejnoprávní vztahy mezi podnikatelem a státem (např. úprava obchodního rejstříku).

Poskytuji zejména tyto právní služby:

 • Vymáhání pohledávek
 • Právní záležitosti související s obchodními společnostmi (zakládání, změny, valné hromady, obchodní rejstřík atd.)
 • Příprava smluvních dokumentů
 • Insolvenční řízení (příprava návrhů, přihlášek atd.)
 • Pracovněprávní vztahy

Poskytuji komplexní právní služby v oblasti práva obchodních korporací, zejména pak:

 • Zakládání obchodních společností a družstev,příprava a organizace valných hromad obchodních společností, včetně zastupování na valných hromadách
 • Příprava rejstříkových zápisů vyžadovaných při vzniku, správě a změnách společností
 • Převody obchodních podílů
 • Převody (prodej) podniku a nájem podniku
 • Zastupování v soudních řízeních
 • Likvidace společností