Převod vlastnictví motorového vozidla (automobilu)

K převodu vlastnického práva k automobilu jakožto movité věci, dochází na základě dvojstranného právního jednání kupní smlouvou. Zákon č. 56/2001 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla upravuje postup změny vlastníka v registru silničních vozidel. Zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností, a to: a) v případě […]

Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví

Spoluvlastnictví lze zrušit buď dohodou spoluvlastníků nebo rozhodnutím soudu. Jak zrušení dohodou, tak zrušení soudem je upraveno zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem (dále jen „OZ“). Zákon vychází z koncepce, že nikoho nelze zásadně bezdůvodně nutit k setrvání ve spoluvlastnickém vztahu, a tak umožňuje každému spoluvlastníkovi obrátit se na soud s návrhem na zrušení spoluvlastnictví. Stávající […]